Woonzorgcentrum Rozenhof

Het huidige Woonzorgcentrum Rozenhof van Careyn aan de Anjerlaan in Naaldwijk is gebouwd in 1965. Het gebouw is inmiddels zeer gedateerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat grootschalige renovatie van het bestaande gebouw niet haalbaar is. Daarom wil Careyn het huidige Rozenhof, in fases, vervangen door nieuwbouw op de huidige locatie.

Woensdag 22 maart 2023 ondertekenden de gemeente Westland en Careyn een anterieure overeenkomst. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de sloop, de nieuwbouw van het woonzorgcentrum en de bouw van een appartementencomplex naast het zorggebouw. Deze afspraken gaan onder meer over de hoeveelheid woonzorgeenheden, de prijsklassen van de woningen en het aantal parkeerplaatsen. De nieuwbouw van het woonzorgcentrum is hiermee en stap dichterbij.

Een overzicht van de plannen en globale planning vindt u op deze site onder ‘Het plan’.

Hoe informeren en betrekken we u?

Careyn realiseert zicht dat de sloop-nieuwbouw plannen veel impact zullen hebben op zowel de bewoners en de medewerkers van Careyn als op de direct omwonenden van Rozenhof. Om die reden hebben we verschillende bijeenkomsten georganiseerd over de voorgenomen herontwikkeling; voor bewoners en hun familieleden in mei 2021 en voor omwonenden in januari 2022.

Zodra de plannen concreter zijn organiseert Careyn verdere informatiemomenten voor zowel de bewoners, omwonenden als medewerkers van Careyn. Naast het informeren via bijeenkomsten, richten we een klankbordgroep op. Deze bestaat uit een groep omwonenden die graag verder meedenkt over de plannen en de aansluiting van de het nieuwe woon-zorgcentrum Rozenhof op de buurt. Voor de uitwerking van de plannen (ontwerp) van het woonzorgcentrum zal Careyn een ‘ontwerpteam’ inrichten, bestaande uit aantal zorgmedewerkers, projectleider en externe adviseurs.

Op de hoogte blijven?

We houden u graag op de hoogte van het project. De verslagen van bijeenkomsten vindt u op deze website. Ook informatiebrieven en bijvoorbeeld filmpjes met meer uitleg over de plannen, zijn hier terug te vinden.