Plannen voor herontwikkeling Careyn-locatie Rozenhof.

Het verpleeghuis Rozenhof is gebouwd in 1965. Het gebouw is inmiddels zeer gedateerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat grootschalige renovatie niet haalbaar is. Binnen Careyn bestaat daarom de langgekoesterde wens om de huidige Rozenhof te herontwikkelen. Zo maken we van Rozenhof een gebouw wat voldoet aan de huidige eisen rondom wonen, zorg en welzijn voor onze bewoners met dementie.

Het beoogde nieuwe woonzorgcentrum biedt plaats aan 64 bewoners. Ook heeft Careyn de ambitie om naast het nieuwe woonzorgcentrum ongeveer 40 reguliere appartementen te (laten) realiseren. Deze appartementen zullen geschikt zijn voor een doelgroep die voorbereid wil zijn op een toekomstige zorgvraag. Hiermee passen ook deze woningen bij de zorgverlening en visie van Careyn.

In mei van 2021 zijn bewoners en medewerkers van Careyn Rozenhof geïnformeerd over de prille sloop-nieuwbouwplannen. Begin 2022 worden ook omwonenden op de hoogte gebracht van de plannen. In 2022 zullen voor bewoners, familieleden, medewerkers en omwonenden bijeenkomsten worden georganiseerd om hen verder te informeren en betrekken bij de herontwikkeling van Rozenhof. Op de website www.nieuwrozenhof.nl is vanaf nu alle belangrijke informatie hierover ook terug te vinden.