Een nieuw woonzorgcentrum
Het beoogde nieuwe woonzorgcentrum gaat plaats bieden aan bewoners die psycho-geriatrische zorg nodig hebben. Ook heeft Careyn de ambitie om naast het nieuwe woonzorgcentrum reguliere appartementen op de locatie in te passen. Dit worden woningen die geschikt zijn voor een doelgroep die voorbereid wenst te zijn op een toekomstige zorgvraag. Hiermee passen ook deze woningen bij de zorgverlening en visie van Careyn.

Één keer verhuizen
Het uitgangspunt is dat de bewoners van Rozenhof maar eenmaal (extern) hoeven te verhuizen. Careyn wil de sloop-nieuwbouw daarom in fasen gaan uitvoeren. Om ruimte te maken voor de nieuwbouw wordt het huidige Rozenhof eerst gedeeltelijk gesloopt. Op de vrijgekomen ruimte wordt vervolgens het nieuwe woonzorgcentrum gebouwd. Nadat de bewoners van het huidige Rozenhof verhuisd zijn naar de nieuwbouw kan het resterende deel van het huidige Rozenhof gesloopt worden. De daarmee vrijkomende ruimte wil Careyn gebruiken voor de woningbouw.

Bovenaanzicht nieuw woonzorgcentrum en woongebouw
Doorsnede nieuw woonzorgcentrum en woongebouw
3D-beeld woonzorgcentrum en woongebouw

Wilt u meer weten of deze plannen? Kijk dan hier de presentatie terug.

Planning
De schop gaat nog niet direct de grond in. Momenteel werken we aan de verdere uitwerking van het gebouwontwerp en de voorbereiding van bestemmingsplanwijziging. Als alles volgens planning verloopt kan de sloop en bouw in 2024 van start. Er wordt gefaseerd gesloopt, zodat de huidige bewoners tijdens de bouw in het bestaande zorggebouw kunnen blijven wonen. Het nieuwe zorggebouw zal dan in 2026 klaar zijn voor gebruik. De bouw van het appartementencomplex naast het zorgcentrum is gepland in 2027.