Nieuwbouw Rozenhof weer een stap dichterbij

Careyn en de gemeente Westland zetten een volgende stap richting herontwikkeling van woonzorgcentrum Rozenhof in Naaldwijk. Bestuurder Ronald Thijs en wethouder Piet Vreugdenhil ondertekenden daartoe op woensdag 18 mei een voorovereenkomst. Door vervangende nieuwbouw kan Rozenhof ook in de toekomst kwalitatief goede zorg blijven leveren.

Naaldwijk, Anjerlaan, ondertekening Rozenhof met (oud)wethouder Piet Vreugdenhil en Careyn. Gemeente Westland © Thierry Schut

Het is er Careyn veel aan gelegen om het verpleeghuis aan de Anjerlaan in Naaldwijk toekomstbestendiger te maken. Onderzoek wees uit dat een grootschalige renovatie van het pand uit 1969 niet haalbaar is. Daarom is gekozen voor nieuwbouw op het terrein van het huidige Rozenhof. Careyn hecht bij de planontwikkeling veel waarde aan het welzijn van de 26 bewoners. Door een gefaseerde sloop zullen zij bijvoorbeeld maar één keer hoeven te verhuizen. Uiteraard is er ook aandacht voor de belangen van de medewerkers, vrijwilligers en omwonenden. In januari is er voor de buurt een informatiebijeenkomst georganiseerd en is er een speciale website ontwikkeld. Ook zijn er contacten met woningcorporatie Arcade en de Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan.

Binnentuin

Het nieuwe woonzorgcentrum zal plaats bieden aan 64 bewoners. Het gaat om ouderen die psychogeriatrische zorg nodig hebben. Er komen kleine leefgroepen van acht tot tien bewoners en alle bewoners krijgen een eigen appartement met sanitair. Het nieuwe pand op de hoek Kruisbroekweg-Rozenstraat zal vijf woonlagen krijgen. Op de begane grond komt een gezellige ontmoetingsruimte waar ook buurtbewoners welkom zullen zijn. Careyn hecht veel waarde aan de interactie met de buurt. Het nieuwe Rozenhof krijgt ook een prachtige binnentuin en overdekte parkeerplaatsen.

Appartementencomplex

Door de nieuwbouw zal er op het terrein ruimte vrijkomen. Careyn kiest ervoor die ruimte in te vullen met een wooncomplex met 40 appartementen. Die zijn bestemd voor ouderen die graag zelfstandig, maar in een veilige omgeving willen wonen. Hiermee draagt Careyn ook bij aan het woningtekort in de regio. Careyn zal deze woningen niet zelf realiseren maar verkoopt de grond aan een projectontwikkelaar.

Met de ondertekening van deze voorovereenkomst gaat niet direct de schop de grond in. Maar bestuurder Thijs en wethouder Vreugdenhil zijn blij dat de herontwikkeling van het woonzorgcentrum hiermee nu een stap dichterbij gekomen is. De komende tijd wordt verder gewerkt aan de uitwerking van de schetsontwerpen en de bestemmingsplanwijziging. De start van de bouw staat gepland vanaf medio 2024.