• Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.
  • Careyn nieuw Rozenhof houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
  • Op de websites van Careyn nieuw Rozenhof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen. Om uw cookie instellingen aan te passen kijkt u op deze pagina.
  • U treft op de sites van Careyn nieuw Rozenhof mogelijk links naar andere sites aan. Citer Appingedam kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
  • Careyn nieuw Rozenhof kan uw persoonsgegevens verstrekken aan geselecteerde partners wanneer u zich inschrijft voor een event of zich aanmeldt voor een service of dienst.
  • Careyn nieuw Rozenhof kan uw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractienivo (zonder gebruik van uw persoonsgegevens).
  • Door uw gegevens in te vullen geeft u Careyn nieuw Rozenhof toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van vastgoed en gebiedsontwikkeling gerelateerde onderwerpen. U vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om u af te melden.
  • Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info.rozenhof@careyn.nl
  • Dit privacy-statement van Careyn nieuw Rozenhof kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit privacy-statement.