Gaat de verwarming van beide nieuwe gebouwen via aardwarmte?

Het is nog niet bekend hoe de gebouwen verwarmd zullen worden. Dit wordt in een volgende stap van dit proces bepaald. Wel kunnen we aangeven dat we een duurzame manier van verwarmen belangrijk vinden. We gaan als de plannen verder gevorderd zijn onderzoeken welke manier van verwarmen het meest geschikt is.

Wanneer start de sloop van Rozenhof?

De sloop van de huidige Rozenhof zal in 2 fasen gebeuren. Volgens de globale planning verwachten we in 2024 te starten met de eerste fase van de sloop. NB: dit is een eerste planning met nog vele afhankelijkheden. We zullen de planning blijven bijstellen en aanscherpen gedurende het project.

Wat zal de bouwtijd van het nieuwe woongebouw zijn?

Het is nog niet bekend wat de bouwtijd van het nieuwe woon-zorggebouw zal zijn. Wanneer er een aannemer gekozen is kunnen wij hier een inschatting van geven. Om hiertoe te komen moeten de plannen voor de herontwikkeling eerst definitief zijn. Het nieuwe woongebouw wordt niet door Careyn zelf gerealiseerd. Dat zal Careyn, als de plannen […]