Waar komt in de nieuwe situatie de ingang naar Rozenhof?

De ingang naar het woonzorgcentrum zal aan het groene plein komen, tegenover de ingang van het nieuwe woongebouw. We zien dat in de huidige situatie de entree van Rozenhof wat ‘verstopt’ is. In de nieuwe situatie willen we een duidelijke entree maken die uitnodigend is om naar binnen te komen voor bewoners, medewerkers, buurtbewoners en […]

Hebben de bewoners van de Rozenflat aan de Anjerhof in de nieuwe situatie voldoende lichtinval?

Onze stedenbouwkundige heeft voor het gehele (voorlopige) plan een bezonningsstudie uitgevoerd. Dat houdt in dat op basis van het schetsontwerp en de geldende wet- en regelgeving wordt onderzocht of alle bestaande bebouwing voldoende lichtinval heeft. De uitkomst van dit onderzoek is dat alle bestaande bebouwing aan deze wet- en regelgeving voldoet. Rozenhof zal dus ook […]