Waar komt in de nieuwe situatie de ingang naar Rozenhof?

De ingang naar het woonzorgcentrum zal aan het groene plein komen, tegenover de ingang van het nieuwe woongebouw. We zien dat in de huidige situatie de entree van Rozenhof wat ‘verstopt’ is. In de nieuwe situatie willen we een duidelijke entree maken die uitnodigend is om naar binnen te komen voor bewoners, medewerkers, buurtbewoners en […]

Hebben de bewoners van de Rozenflat aan de Anjerhof in de nieuwe situatie voldoende lichtinval?

Onze stedenbouwkundige heeft voor het gehele (voorlopige) plan een bezonningsstudie uitgevoerd. Dat houdt in dat op basis van het schetsontwerp en de geldende wet- en regelgeving wordt onderzocht of alle bestaande bebouwing voldoende lichtinval heeft. De uitkomst van dit onderzoek is dat alle bestaande bebouwing aan deze wet- en regelgeving voldoet. Rozenhof zal dus ook […]

Levert Careyn ook zorg in het nieuwe woongebouw?

Careyn levert natuurlijk in het woonzorgcentrum zorg. Daarnaast heeft Careyn de intentie om ook in het nieuwe woongebouw (thuis)zorg te leveren. Om die reden wordt er, wanneer de plannen verder gevorderd zijn, contact gezocht met de thuiszorgteams van Careyn.

Gaat de verwarming van beide nieuwe gebouwen via aardwarmte?

Het is nog niet bekend hoe de gebouwen verwarmd zullen worden. Dit wordt in een volgende stap van dit proces bepaald. Wel kunnen we aangeven dat we een duurzame manier van verwarmen belangrijk vinden. We gaan als de plannen verder gevorderd zijn onderzoeken welke manier van verwarmen het meest geschikt is.

Wanneer start de sloop van Rozenhof?

De sloop van de huidige Rozenhof zal in 2 fasen gebeuren. Volgens de globale planning verwachten we in 2024 te starten met de eerste fase van de sloop. NB: dit is een eerste planning met nog vele afhankelijkheden. We zullen de planning blijven bijstellen en aanscherpen gedurende het project.