Onze stedenbouwkundige heeft voor het gehele (voorlopige) plan een bezonningsstudie uitgevoerd. Dat houdt in dat op basis van het schetsontwerp en de geldende wet- en regelgeving wordt onderzocht of alle bestaande bebouwing voldoende lichtinval heeft. De uitkomst van dit onderzoek is dat alle bestaande bebouwing aan deze wet- en regelgeving voldoet. Rozenhof zal dus ook in de nieuwe situatie voldoende lichtinval hebben.