Careyn levert natuurlijk in het woonzorgcentrum zorg. Daarnaast heeft Careyn de intentie om ook in het nieuwe woongebouw (thuis)zorg te leveren. Om die reden wordt er, wanneer de plannen verder gevorderd zijn, contact gezocht met de thuiszorgteams van Careyn.