We zien dat in de huidige situatie medewerkers en bezoekers veelal in de buurt parkeren. In de nieuwe situatie willen we voor hen eigen parkeerplekken bieden op het parkeerdek onder de daktuin. Hiermee gaan we eventuele parkeeroverlast in de buurt tegen. Daarnaast moeten wij ons ook houden aan de parkeernorm van de gemeente. Deze norm schrijft voor hoeveel parkeerplaatsen we aan moeten leggen. Door in de groenstrook aan de Rozenstraat langsparkeren toe te voegen en dit te combineren met de parkeerplekken op het parkeerdek voldoen we aan de norm, zonder dat we de straat in de Rozenstraat versmallen.