De sloop van de huidige Rozenhof zal in 2 fasen gebeuren. Volgens de globale planning verwachten we in 2024 te starten met de eerste fase van de sloop. NB: dit is een eerste planning met nog vele afhankelijkheden. We zullen de planning blijven bijstellen en aanscherpen gedurende het project.