Het is nog niet bekend wat de bouwtijd van het nieuwe woon-zorggebouw zal zijn. Wanneer er een aannemer gekozen is kunnen wij hier een inschatting van geven. Om hiertoe te komen moeten de plannen voor de herontwikkeling eerst definitief zijn. Het nieuwe woongebouw wordt niet door Careyn zelf gerealiseerd. Dat zal Careyn, als de plannen verder zijn uitgewerkt, door een ontwikkelaar laten doen.