Parkeren

De intentie van Careyn is dat medewerkers en bezoekers gebruik zullen maken van het parkeerdek. Onze bewoners, mensen met dementie, hebben (doorgaans) geen auto meer. We verwachten daarmee dat er op het parkeerdek voldoende ruimte is voor medewerkers, bezoekers en de bewoners van het nieuwe woongebouw.

We zien dat in de huidige situatie medewerkers en bezoekers veelal in de buurt parkeren. In de nieuwe situatie willen we voor hen eigen parkeerplekken bieden op het parkeerdek onder de daktuin. Hiermee gaan we eventuele parkeeroverlast in de buurt tegen. Daarnaast moeten wij ons ook houden aan de parkeernorm van de gemeente. Deze norm schrijft voor hoeveel parkeerplaatsen we aan moeten leggen. Door in de groenstrook aan de Rozenstraat langsparkeren toe te voegen en dit te combineren met de parkeerplekken op het parkeerdek voldoen we aan de norm, zonder dat we de straat in de Rozenstraat versmallen.

Ontwerp

De ingang naar het woonzorgcentrum zal aan het groene plein komen, tegenover de ingang van het nieuwe woongebouw. We zien dat in de huidige situatie de entree van Rozenhof wat ‘verstopt’ is. In de nieuwe situatie willen we een duidelijke entree maken die uitnodigend is om naar binnen te komen voor bewoners, medewerkers, buurtbewoners en bezoekers. De aanrijdroute naar de entree blijft wel via de Anjerhof.

We hebben geen afslag van de Kruisbroekweg naar Rozenhof opgenomen in onze stedenbouwkundige plannen. Op dit moment zien we geen aanleiding om dit te verkennen.

De doorgang van de Anjerhof naar Rozenhof is in de huidige situatie al afgesloten en ontkoppeld. In de nieuwe situatie zal deze niet terugkeren.

Onze stedenbouwkundige heeft voor het gehele (voorlopige) plan een bezonningsstudie uitgevoerd. Dat houdt in dat op basis van het schetsontwerp en de geldende wet- en regelgeving wordt onderzocht of alle bestaande bebouwing voldoende lichtinval heeft. De uitkomst van dit onderzoek is dat alle bestaande bebouwing aan deze wet- en regelgeving voldoet. Rozenhof zal dus ook in de nieuwe situatie voldoende lichtinval hebben.

Zorg

Careyn levert natuurlijk in het woonzorgcentrum zorg. Daarnaast heeft Careyn de intentie om ook in het nieuwe woongebouw (thuis)zorg te leveren. Om die reden wordt er, wanneer de plannen verder gevorderd zijn, contact gezocht met de thuiszorgteams van Careyn.

Bouw en Duurzaamheid

De sloop van de huidige Rozenhof zal in 2 fasen gebeuren. Volgens de globale planning verwachten we in 2024 te starten met de eerste fase van de sloop. NB: dit is een eerste planning met nog vele afhankelijkheden. We zullen de planning blijven bijstellen en aanscherpen gedurende het project.

Het is nog niet bekend hoe de gebouwen verwarmd zullen worden. Dit wordt in een volgende stap van dit proces bepaald. Wel kunnen we aangeven dat we een duurzame manier van verwarmen belangrijk vinden. We gaan als de plannen verder gevorderd zijn onderzoeken welke manier van verwarmen het meest geschikt is.

Het is nog niet bekend wat de bouwtijd van het nieuwe woon-zorggebouw zal zijn. Wanneer er een aannemer gekozen is kunnen wij hier een inschatting van geven. Om hiertoe te komen moeten de plannen voor de herontwikkeling eerst definitief zijn. Het nieuwe woongebouw wordt niet door Careyn zelf gerealiseerd. Dat zal Careyn, als de plannen verder zijn uitgewerkt, door een ontwikkelaar laten doen.

Dit is op dit moment nog niet zeker, maar de intentie is dat de Rozenstraat openblijft gedurende de bouw van het nieuwe woon-zorgcentrum. Hoe de bouwplaats inrichting er precies uit gaat zien kunnen we nu nog niet aangeven.

Overige

Als u interesse heeft in een zorgwoning kunt u dat laten weten via info.rozenhof@careyn.nl. NB: u heeft hiervoor een WLZ-indicatie ZZP5 of ZZP7 voor nodig.

Heeft u interesse in een woning in het nieuw te bouwen woongebouw? Dan kunt u dit in een later stadium van dit project kenbaar maken. Wij informeren u hier te zijner tijd over.